Soojapidavus

Soojapidavus
Kodu ehitamisel on oluline osa hästi tehtud sooja pidav aken, mis on ilus ja millest avaneb ilus vaade ning selle hooldamine on kodus ise teostatav.

Akent tellima asudes leiad peagi, et tänapäeval tegelevad paljud akende ja muude ehitusmaterjalide kõrge soojapidavusega. Akende U arvu teema selgitamiseks käesolev artikkel ongi.

Akende soojapidavust arvestatakse enamasti U arvu järgi, mis tänapäeval on enamasti 0,8 ja 1,4 vahel, sõltuvalt klaasi ja raami materjalidest, akna suurusest, avatavate osade arvust ja suurusest jne. Mida väiksem U arv seda kõrgem soojapidavus.

Uw näitab, kui mitu vatti tunnis ühe aknapinna ruutmeetri kohta väljub toast soojust juhul, kui välistemperatuur on sisetemperatuurist 1 kraad madalam. Nii et puha füüsika. Näiteks kui Eesti keskmiseks väljistemperatuuriks on +5 ja toas +20 on sise ja välitemperatuuri vahe 15 kraadi ja kui majal on 20 m2 aknaid siis soojusenergia muutus vattides on 15 kraadine vahe x 20 ruutmeetrit pinda x U arv. Kahekordse klaasi puhul Uw=1,4 siis eelpool kirjeldatud arvutuse järgi on soojakadu 420 w tunnis x kütteperiood 7 kuud (5040 tundi) = 2117kW 7 kuu jooksul, kõrge soojapidavusega akna puhul Uw=0,85 siis sama arvutuskäigu järgi soojakadu tunnis on 255 vatti ja 7 kuu jooksul 1285 kW nii et vahe kaasaegse kahekordse klaasiga ja kõrge soojapidavusega kolmekordse akna puhul on 832kW. Tegelik temperatuurivahe ja kütteperiood erineb ju alati, kuid midagi arvutuste aluseks võetakse. Et küttekulu selline vahe reaalne on ja küttearve sellisel määral muutub seda keegi ei usu, sest see on vaid rida numereid paberil, kuid sedasi tänapäeval nad soojapidavust ja sellega seotud energiapasse jmt arvutavad. Kõrgema soojapidavusnäitajatega akna hind on ka lihtaknast 30% ja rohkem kallim ja arvutuse järgi on tasuvusaeg 7-8 aastat.

Hea soojapidavusega akna  U-arv võib olla 1 W/m2K lähedal, ideaalis ka alla selle. Selliste näitajate saamiseks on aknatootjad kasutusse võtnud nö paksud raamid ja 3 klaasiga klaaspaketid. Raamid võivad olla väga erinevad – erinev arv tihendeid, raamisiseseid kambreid mille sisse võib olla pandud penoplasti sarnast materjali või polüuretaanvahtu, tugevdusmetall on asendatud fiibermaterjaliga jne. 3 klaasiga klaaspaketi soojapidavus võib samuti palju erineda kuna klaaspaketi kokkupanekul kasutatakse vastavalt soovile väga erinevaid klaase, nii et kui soovid eriti kõrgete soojapidavusnäitajatega akent ole hoolikas nii klaasi kui raami valikul ja palu klienditeenindajat selles osas täpset selgitust anda. Lisaks arvesta, et sellise akna paigaldus erineb materjalide, paigaldusaja ja hinna poolest lihtakna paigaldusest.

Tähtis on teada et U juures olev väike täht on rahvusvahelise kokkuleppe järgi raami, klaasi, kogu akna või muu ehituskonstruktsiooni kohta käiv märge. Arvestage et akna Uw (w-window-aken) arvutatakse  Ug (g – glass-klaas) ja Uf (f-frame-raam) põhjal ja on ebapiisav, kui näed pakkumises vaid Ug või ilma märgiseta U arvu

Hästi tehtud maja peab ikka hästi sooja, näiteks kasvõi Kvaliteetaken OÜ enda Rakvere esinduse eelmise sajandi alguses ehitatud palkmaja ja küll on teada kaasaegsete soojustus ja küttesüsteemidega hooneid, kus külm on olla mingil põhjusel.

Vali aken, mis on õige sinu kodule ja mille ostmiseks sul raha jätkub. Ka lihtne kahekordse klaasiga aken peab hästi sooja, pööra tähelepanu majale tervikuna ja mõtle kuidas lahendada vaadete võimalused ning välimus sest enesetundele see on tähtsam kui sääst küttearvel

Comments are Disabled